3. siječnja 2021.

Nakon razornog potresa na Baniji na mrežama smo objavili analitiku ogromnih, opustošenih, šumskih površina kao potencijalnu dodatnu prijetnju stvaranja klizišta kao još jednu opasnost za stanovništvo potresom pogođene Banije.

Samo na Facebooku objavu je vidjelo preko 50.000 ljudi!