Pridružite nam se

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
Ovom izjavom braniteljska udruga „VIDRA-Veterani i društvena akcija“ se obavezuje će sukladno članku 18. stavku 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst) čuvati povjerljivost svih Vaših dragovoljno dostavljenih osobnih podataka, te da će Vaše osobne podatke koristiti samo u svrhu tehničke administracije. Također, VIDRA se obavezuje da Vaše osobne podatke neće dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) stranama. Vaše je pravo da u svako doba opozovete suglasnost za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka prikupljenih na dragovoljnoj osnovi i zatražite prestanak daljnje obrade i korištenje Vaših osobnih podataka za naprijed navedenu svrhu.

Podaci potrebni za pristupnicu
Muški
Ženski
Zaposlen-a
Nezaposlen-a
U mirovini
DA
NE
DA
NE