Pridružite nam se

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
Ovom izjavom braniteljska udruga „VIDRA-Veterani i društvena akcija“ se obavezuje će sukladno članku 18. stavku 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst) čuvati povjerljivost svih Vaših dragovoljno dostavljenih osobnih podataka, te da će Vaše osobne podatke koristiti samo u svrhu tehničke administracije. Također, VIDRA se obavezuje da Vaše osobne podatke neće dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) stranama. Vaše je pravo da u svako doba opozovete suglasnost za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka prikupljenih na dragovoljnoj osnovi i zatražite prestanak daljnje obrade i korištenje Vaših osobnih podataka za naprijed navedenu svrhu.

VETERANI VIDRA – PRISTUPNICA

Podaci potrebni za pristupnicu
Muški
Ženski
Zaposlen-a
Nezaposlen-a
U mirovini
DA
NE
DA
NE
Izjava

 

ZELENI ODRED - pristupnica
Zaposlen-a
Nezaposlen-a
U mirovini
DA
NE
DA
NE
Muški
Ženski
Izjava

„VIDRA-Veterani i društvena akcija“ , 10000 Zagreb, Trnjanska cesta 72

Uplate članarine ili donacije na račun:

IBAN: HR5124020061100845708

Mod: 00

Poz. na br. : OIB uplatitelja

Svrha uplate:  Uplata članarine za …..   / ili: uplata donacije

Članarina je 10,00 kn/mj